Skip links

FASADRENOVERING

FASADRENOVERING

En helhetslösning för hela fasaden
Casab erbjuder högkvalitativa fasadrenoveringstjänster i hela stor-Stockholm, Uppsala och Nyköping. Med över 20 års erfarenhet i branschen är vi en pålitlig partner för alla typer av fasadrenoveringar. Du som kund kan känna dig trygg när du anlitar oss, oavsett om ni är en brf, fastighetsägare, ett byggföretag eller verksamma inom stat och landsting.

Experter inom fasadrenovering
Fasadrenovering är en komplex process som kan involvera många olika steg och tekniker. Hos Casab är vi specialiserade på putsade fasader och har mött alla typer av utmaningar genom åren.

Vårt team av experter tar fram skräddarsydda åtgärdsplaner som passar just dina behov. Ibland kan en byggnad kräva ett helt nytt putssystem, vilket innebär större kostnader, medan det vid andra tillfällen bara behövs lokal reparation och omfärgning.

Med ett otränat öga riskerar man att investera mer pengar än nödvändigt. Vi arbetar för att ta fram kostnadseffektiva lösningar utan att kompromissa med kvaliteten, och vi genomför alltid en noggrann analys av fastigheten innan vi påbörjar arbetet, oavsett putsens typ, byggnadens storlek eller plats.

En etablerad aktör i stor-Stockholm, Uppsala och Nyköping
Hos Casab fasad & bygg AB har vi ett holistiskt synsätt när det gäller att leda stora fasadrenoveringsprojekt. Varje projekt är ett samspel mellan noggrannhet, innovation och hållbarhet. Vi arbetar strategiskt för att förena kvalitet och miljöansvar med en arbetsmiljö fri från risker och komplikationer. Detta återspeglas i vår BF9K-certifiering och vår strävan efter ständig förbättring.

Som partners till ledande byggföretag som Skanska och PEAB, samt många fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, är vi medvetna om de unika behov och krav som stora beställare har. Vår helhetslösning inkluderar inte bara själva byggarbetet utan också logistiklösningar som byggställningar, väderskydd, byggbodar, containrar och staket, samt hantering av tillstånd och myndighetskrav.

Vi tror på långsiktiga relationer och anpassade lösningar, och det är genom dessa principer som vi har lyckats växa och stärka vår position på marknaden. Genom åren har våra investeringar i teknologi, utrymmen och utrustning gett oss fördelen att kunna driva resultatdrivna arbetsplatser som överträffar våra kunders förväntningar.

Kontakta oss idag för att diskutera ert nästa fasadrenoveringsprojekt.

När man talar om kulturfastigheter så är det ofta restaurering istället för renovering.
En fasadrestaurering innebär att man beaktar och återställer det kulturhistoriska värdet i fasaden, i bästa fall med omsorg.

Restaurering ställer höga krav på förståelse för byggnadens egna förutsättningar, hantverkarexpertis, traditionella arbetsmoder och materialval.

qVi har restaurerat  många fasader genom åren som vi stolt kan blicka tillbaka på. Se våra referensobjekt.

Renovering av stomme på putsade fasader erbjuder vi självklart också med egen och utbildad personal.

Tilläggsisolera fasaden har många fördelar som ekonomiskt, miljövänligt och ger ett mycket trevligare innemiljö.

Vi tar fram kostnadsfria offerter på nytt isoleringeringssystem med nyputs på.

Blästring avlägsnar effektivt puts, färg och smuts på fasad. Och beroende på fasad är ett bättre och billigare sätt än traditionell nerknackning av fasad.

Vi kan fasadrenovering

KONTAKTA OSS
Fasad renoveringsprojekt
Explore
Dra